Bạn đang chọn mở Thẻ Tín Dụng Chuẩn LiveFree
điều kiện tối thiểu "lương chuyển khoản qua ngân hàng từ 8 triệu VND"
Vui lòng bấm "Nhận quà"
  • MIỄN PHÍ THƯỜNG NIÊN khi thỏa điều kiện chi tiêu
    0% trả góp, kỳ hạn đến 24 thángBạn cần tìm hiểu thêm "Cách thức mở Thẻ Trực Tuyến"? Vui lòng đọc tại đây

Tiếp tục đăng ký mở Thẻ

  • Điều khoản và Điều kiện áp dụng.
  • Vui lòng tham khảo Điều khoản & Điều kiện chương trình tại đây