Bạn đang chọn mở Thẻ Tín Dụng Chuẩn
điều kiện tối thiểu "lương chuyển khoản qua ngân hàng từ 6.000.000 VND"
Vui lòng bấm "nhận quà mở Thẻ"
  • Giảm ngay 25% phí thường niên năm đầu
      
     
    Hoàn tiền 800.000 VND khi có tổng giao dịch chi tiêu hợp lệ từ 3 triệu VND.Bạn cần tìm hiểu thêm "Cách thức mở Thẻ Trực Tuyến"? Vui lòng đọc tại đây

hoặc

Tiếp tục đăng ký mở Thẻ

  • Điều khoản và Điều kiện áp dụng.
  • Vui lòng tham khảo Điều khoản & Điều kiện chương trình tại đây
  • Phí thường niên Thẻ Tín Dụng HSBC Visa Chuẩn: 350.000 VND/ năm