Bạn đang chọn mở Thẻ Tín Dụng Chuẩn
điều kiện tối thiểu "lương chuyển khoản qua ngân hàng từ 6.000.000 VND"
Vui lòng chọn 1 trong 2 ưu đãi mở Thẻ bên dưới:
 • Hoàn tiền 20% cho mọi chi tiêu
  (mức hoàn tiền tối đa là 800.000 VND)
    
   
  Giảm 25% phí thường niên năm đầu tiên

 • hoặc
 • Vali du lịch
  nếu có tổng giao dịch chi tiêu hợp lệ từ 3.000.000 VND
    
   
  Giảm 25% phí thường niên năm đầu tiênBạn cần tìm hiểu thêm "Cách thức mở Thẻ Trực Tuyến"? Vui lòng đọc tại đây

hoặc

Tiếp tục đăng ký mở Thẻ

 • Điều khoản và Điều kiện áp dụng.
 • Vui lòng tham khảo Điều khoản & Điều kiện chương trình tại đây
 • Phí thường niên Thẻ Tín Dụng HSBC Visa Chuẩn: 350.000 VND/ năm