Bạn đang chọn mở Thẻ Tín Dụng Cash Back
điều kiện tối thiểu "lương chuyển khoản qua ngân hàng từ 9.000.000 VND"
Vui lòng bấm nút “nhận quà”:
 • Hoàn tiền 20% cho mọi chi tiêu
  (mức tiền hoàn tối đa là 1.000.000 VND)
    
   
  Giảm 50% phí thường niên năm đầu tiênBạn cần tìm hiểu thêm "Cách thức mở Thẻ Trực Tuyến"? Vui lòng đọc tại đây

hoặc

Tiếp tục đăng ký mở Thẻ

 • Điều khoản và Điều kiện áp dụng.
 • Vui lòng tham khảo Điều khoản & Điều kiện chương trình tại đây
 • Phí thường niên Thẻ Tín Dụng HSBC Visa Cash Back: 800.000 VND/ năm