Bạn đang chọn mở Thẻ Tín Dụng Bạch Kim Cash Back
điều kiện tối thiểu "lương chuyển khoản qua ngân hàng từ 9 triệu VND"
Vui lòng bấm "Nhận quà"
 • Miễn phí Thường niên năm đầu
   800.000 VND cho Thẻ chính
    
   
  Hoàn thêm 1 triệu VND khi có tổng chi tiêu hợp lệ từ 5 triệu VNDBạn cần tìm hiểu thêm "Cách thức mở Thẻ Trực Tuyến"? Vui lòng đọc tại đây

Tiếp tục đăng ký mở Thẻ

 • Điều khoản và Điều kiện áp dụng.
 • Vui lòng tham khảo Điều khoản & Điều kiện chương trình tại đây
 • Phí Thường niên Thẻ Tín Dụng HSBC Visa Bạch Kim Cash Back: 800.000 VND/ năm