Vui lòng chọn 1 trong những lựa chọn bên dưới:
 • Hoàn tiền 20% cho mọi chi tiêu
  (số tiền hoàn tối đa là 1 triệu VND)
    
   
  Miễn 50% phí thường niên năm đầu tiên

 • Hoặc
 • Vali du lịch cao cấp
  Nếu có tổng giao dịch chi tiêu hợp lệ từ 3 triệu VND
    
   
  Miễn 50% phí thường niên năm đầu tiên
Tiếp tục đăng ký mở Thẻ

 • Điều khoản và Điều kiện áp dụng.
 • Vui lòng tham khảo Điều khoản & Điều kiện Chương trình tại đây
 • Phí thường niên Thẻ Tín Dụng HSBC Visa Cash Back: 800.000 VND/năm