Bạn đang chọn mở Thẻ Tín Dụng HSBC TravelOne
điều kiện tối thiểu "lương chuyển khoản qua ngân hàng từ 15 triệu VND"
Vui lòng chọn một quà tặng và bấm "Nhận quà"
  • Miễn phí thường niên năm đầu 1,5 triệu VND & tặng 300.000 điểm thưởng HSBC trị giá 1,5 triệu VND cho chủ Thẻ mới khi có tổng chi tiêu hợp lệ từ 10 triệu VNDBạn cần tìm hiểu thêm "Cách thức mở Thẻ Trực Tuyến"? Vui lòng đọc tại đây

Tiếp tục đăng ký mở Thẻ

  • Điều khoản và Điều kiện áp dụng.
  • Vui lòng tham khảo Điều khoản & Điều kiện chương trình tại đây
  • Phí thường niên Thẻ Tín Dụng HSBC TravelOne: 1.500.000 VND/ năm