Bạn đang chọn mở Thẻ Tín Dụng Bạch Kim,
điều kiện tối thiểu "lương chuyển khoản qua ngân hàng từ 18.000.000 VND"
BƯỚC 1: ƯU ĐÃI MỞ THẺ
Vui lòng bấm "nhận quà mở Thẻ"
  • Giảm ngay 900.000 VND phí thường niên năm đầu
      
     
    Hoàn tiền 2 triệu VND khi có tổng giao dịch chi tiêu hợp lệ từ 8 triệu VND.Bạn cần tìm hiểu thêm "Cách thức mở Thẻ Trực Tuyến"? Vui lòng đọc tại đây

hoặc

Tiếp tục đăng ký mở Thẻ
Vui lòng chọn một loại ưu đãi để đi tiếp
  • Điều khoản và Điều kiện áp dụng.
  • Vui lòng tham khảo Điều khoản & Điều kiện chương trình tại đây
  • Phí thường niên Thẻ Tín Dụng HSBC Visa Bạch Kim: 1.200.000 VND/ năm