Bạn đang chọn mở Thẻ Tín Dụng Bạch Kim,
điều kiện tối thiểu "lương chuyển khoản qua ngân hàng từ 18.000.000 VND"
BƯỚC 1: QUÀ TẶNG CHÀO MỪNG
Vui lòng bấm nút "nhận quà"
  • Giảm ngay 75%
    phí thường niên năm đầu

BƯỚC 2: ƯU ĐÃI MỞ THẺ
Vui lòng chọn 1 trong những lựa chọn bên dưới:
  • Hoàn tiền 1.500.000 VND nếu có tổng giao dịch chi tiêu hợp lệ từ 8.000.000 VND

  • hoặc
  • Vali du lịch nếu có tổng giao dịch chi tiêu hợp lệ từ 8.000.000 VNDBạn cần tìm hiểu thêm "Cách thức mở Thẻ Trực Tuyến"? Vui lòng đọc tại đây

hoặc

Tiếp tục đăng ký mở Thẻ
Vui lòng chọn đủ ưu đãi ở cả 2 bước để đi tiếp
  • Điều khoản và Điều kiện áp dụng dành cho Ưu đãi Chào mừng.
  • Tìm hiểu thêm
  • Điều khoản và Điều kiện áp dụng dành cho Ưu đãi mở Thẻ.
  • Tìm hiểu thêm