HSBC Premier
Trải nghiệm dịch vụ ngân hàng Premier, cho cuộc sống vẹn toàn sung túc
Tham gia HSBC Premier ngay


Điều kiện trở thành Khách hàng Premier

Duy trì Tổng số dư bình quân hàng tháng tối thiểu tại HSBC từ 1 tỷ đồng hoặc giá trị ngoại tệ tương đương; hoặc

Nhận mức lương tối thiểu hàng tháng 100 triệu đồng chuyển qua tài khoản HSBC; hoặc

Duy trì khoản vay thế chấp với dư nợ vay tối thiểu 5 tỷ đồng và giá trị khoản vay thấp hơn 60% giá trị tài sản đảm bảo và có lương hàng tháng chuyển khoản vào tài khoản tại HSBC.

Nếu quý khách là khách hàng Premier ở quốc gia khác thì quý khách đã đủ điều kiện trở thành khách hàng Premier tại Việt Nam - liên hệ nhân viên bộ phận khách hàng Premier để được hỗ trợ.

Tham khảo Điều khoản và Điều kiện của tài khoản Premier và các thông tin hỗ trợ bổ ích khác.


Xác nhận của Khách hàng:

1. Tôi xác nhận và cam kết các thông tin đã được cung cấp là đúng, đủ, chính xác và cập nhật nhất;

2. Tôi đồng ý để Ngân hàng TNHH một thành viên HSBC (Việt Nam) (“HSBC”) sử dụng thông tin trên để liên hệ với tôi nhằm giới thiệu những sản phẩm, dịch vụ và chương trình khuyến mại của HSBC.

3. Tôi xác nhận rằng tôi đã đọc và hiểu rõ Thông Báo Bảo Mật của HSBC được công bố tại An toàn và Bảo mật – HSBC VN. Tôi đồng ý rõ ràng, tự nguyện, khẳng định, vô điều kiện để HSBC xử lý Dữ Liệu Cá Nhân của tôi theo Thông Báo Bảo Mật của HSBC.

4. Tôi xác nhận, tuyên bố và bảo đảm rằng (i) mọi người có Dữ Liệu Cá Nhân mà tôi (hoặc bất kỳ ai thay mặt tôi) đã cung cấp hoặc sẽ cung cấp cho HSBC hoặc một thành viên của Tập Đoàn HSBC (“Những Người Có Liên Quan” của tôi) đã được thông báo về Thông Báo Bảo Mật của HSBC; (ii) Những Người Có Liên Quan đã đồng ý rõ ràng, tự nguyện, khẳng định, vô điều kiện để HSBC xử lý Dữ Liệu Cá Nhân của Những Người Có Liên Quan theo Thông Báo Bảo Mật của HSBC; và (iii) tôi được phép tiết lộ Dữ Liệu Cá Nhân của Những Người Có Liên Quan cho HSBC và/hoặc các thành viên của Tập Đoàn HSBC để HSBC và/hoặc các thành viên của Tập Đoàn HSBC có thể xử lý dữ liệu theo cách tương tự. Đồng thời, tôi đã thông báo cho Những Người Có Liên Quan hiểu rõ về các quyền khác nhau của Những Người Có Liên Quan đối với Dữ Liệu Cá Nhân theo Thông Báo Bảo Mật của HSBC và quy định pháp luật hiện hành của Việt Nam. Tôi, bằng văn bản này, cam kết xác minh tính chính xác và đầy đủ của Dữ Liệu Cá Nhân được cung cấp cho HSBC.

5. Tôi xác nhận và hiểu rằng trong trường hợp có bất kỳ thay đổi nào đối với sự đồng ý của tôi, tôi sẽ yêu cầu bằng văn bản theo mẫu quy định có sẵn tại các chi nhánh của HSBC hoặc các kênh khác được cung cấp trong Thông Báo Bảo Mật của HSBC. Tôi hiểu rằng nếu tôi thay đổi sự đồng ý của mình vì bất kỳ mục đích nào và tùy thuộc vào tính chất yêu cầu của tôi, HSBC có thể không tiếp tục cung cấp Sản Phẩm và/hoặc Dịch Vụ cho tôi.

Để tìm hiểu thêm thông tin, Quý khách vui lòng liên hệ với chúng tôi

(84 28) 37 247 666