Sống hết mình, chill trọn vẹn khi cùng mở thẻ HSBC
Ưu đãi đến 5.000.000 VND khi giới thiệu bạn bè/ người thân mở Thẻ Tín Dụng chính HSBC Visa
Ưu đãi khi giới thiệu bạn bè và người thân
Nhận 100.000 VND cho mỗi giới thiệu thành công Thẻ Tín Dụng chính HSBC Visa Bạch Kim Online/ Cash Back
Nhận 100.000 VND cho mỗi giới thiệu thành công Thẻ Tín Dụng chính HSBC Visa Chuẩn LiveFree
Giới thiệu đơn giản trong 3 bước và nhận ngay ưu đãi đến 5 triệu VND
Bước 1
Điền thông tin bạn bè/ người thân bạn muốn giới thiệu
Bước 2
Nhắc bạn bè/ người thân vào đường link trong thư điện tử HSBC gửi và hoàn thành Hồ sơ mở Thẻ
Bước 3
Nhận phần thưởng hấp dẫn từ HSBC cho những giới thiệu thành công

  Thông tin cá nhân


  Thông tin người được giới thiệu

Người được giới thiệu 1


Nhận thêm ưu đãi khi giới thiệu thành công 5 lượt mở Thẻ

Giới thiệu thêm bạn bè và người thân!


Thỏa thuận liên hệ

Tôi xác nhận rằng các thông tin được cung cấp bên trên hoàn toàn chính xác và xác thực. Tôi đồng ý để HSBC sử dụng thông tin trên để liên hệ với tôi nhằm giới thiệu những sản phẩm, dịch vụ và chương trình khuyến mãi của HSBC. Tôi đồng ý rằng HSBC có thể chuyển giao và tiết lộ bất kỳ Thông tin Khách hàng nào cho bất kỳ thành viên nào thuộc Tập đoàn HSBC hoặc bất kỳ nhà thầu, đại lý, bên cung cấp dịch vụ, hoặc các bên liên kết của Tập đoàn HSBC (bao gồm cả các nhân viên, giám đốc và viên chức của họ). Bên cạnh đó, HSBC cũng không có trách nhiệm đối với việc sử dụng sai mục đích những thông tin được cung cấp bên trên trừ khi chứng minh được những việc đó được chủ ý gây ra bởi HSBC.

Tôi xác nhận rằng Người Được Giới Thiệu đã đồng ý cho tôi cung cấp thông tin liên lạc của Người Được Giới Thiệu cho HSBC và HSBC có thể liên lạc trực tiếp với Người Được Giới Thiệu về các sản phẩm/ dịch vụ tài chính cá nhân của HSBC.

Tôi đồng ý chấp nhận bản Điều khoản và Điều kiện của Chương Trình này.