Cùng đong đầy trải nghiệm, sống trọn từng khoảnh khắc!
Ưu đãi hấp dẫn lên đến 5.000.000 VND khi giới thiệu bạn bè/ người thân mở Thẻ Tín Dụng HSBC.
Ưu đãi khi giới thiệu bạn bè và người thân
Nhận 200.000 VND cho mỗi lần giới thiệu thành công Thẻ Tín Dụng HSBC TravelOne.
Nhận 100.000 VND cho mỗi lần giới thiệu thành công Thẻ Tín Dụng HSBC Visa Bạch Kim Online/ Cash Back.
Giới thiệu đơn giản trong 3 bước và nhận ngay ưu đãi đến 5 triệu VND
Bước 1
Điền thông tin bạn bè/ người thân bạn muốn giới thiệu
Bước 2
Nhắc bạn bè/ người thân vào đường link trong thư điện tử HSBC gửi và hoàn thành Hồ sơ mở Thẻ
Bước 3
Nhận phần thưởng hấp dẫn từ HSBC cho những giới thiệu thành công

  Thông tin cá nhân


  Thông tin người được giới thiệu

Người được giới thiệu 1


Nhận thêm ưu đãi khi giới thiệu mở thẻ thành công!

Người được giới thiệu 2


Xác nhận của Khách hàng

1. Tôi xác nhận và cam kết các thông tin cá nhân của tôi và Người Được Giới Thiệu nêu tại Đơn này là đúng, đủ, chính xác và cập nhật nhất;

2. Tôi đã đọc, hiểu rõ và đồng ý hoàn toàn với các Điều khoản và Điều kiện của chương trình này.

3. Tôi đồng ý Ngân hàng TNHH một thành viên HSBC (Việt Nam) (“HSBC”) sẽ liên hệ với tôi và Người Được Giới Thiệu theo thông tin cung cấp tại Đơn này để xác nhận thông tin về việc giới thiệu khách hàng theo Chương Trình Giới Thiệu Khách Hàng Premier.

4. Tôi xác nhận rằng tôi đã đọc và hiểu rõ Thông Báo Bảo Mật của HSBC được công bố tại An toàn và Bảo mật – HSBC VN. Tôi đồng ý rõ ràng, tự nguyện, khẳng định, vô điều kiện để HSBC xử lý Dữ Liệu Cá Nhân của tôi theo Thông Báo Bảo Mật của HSBC.

5. Tôi xác nhận, tuyên bố và bảo đảm rằng (i) mọi người có Dữ Liệu Cá Nhân mà tôi (hoặc bất kỳ ai thay mặt tôi) đã cung cấp hoặc sẽ cung cấp cho HSBC hoặc một thành viên của Tập Đoàn HSBC (“Những Người Có Liên Quan” của tôi) đã được thông báo về Thông Báo Bảo Mật của HSBC; (ii) Những Người Có Liên Quan đã đồng ý rõ ràng, tự nguyện, khẳng định, vô điều kiện để HSBC xử lý Dữ Liệu Cá Nhân của Những Người Có Liên Quan theo Thông Báo Bảo Mật của HSBC; và (iii) tôi được phép tiết lộ Dữ Liệu Cá Nhân của Những Người Có Liên Quan cho HSBC và/hoặc các thành viên của Tập Đoàn HSBC để HSBC và/hoặc các thành viên của Tập Đoàn HSBC có thể xử lý dữ liệu theo cách tương tự. Đồng thời, tôi đã thông báo cho Những Người Có Liên Quan hiểu rõ về các quyền khác nhau của Những Người Có Liên Quan đối với Dữ Liệu Cá Nhân theo Thông Báo Bảo Mật của HSBC và quy định pháp luật hiện hành của Việt Nam. Tôi, bằng văn bản này, cam kết xác minh tính chính xác và đầy đủ của Dữ Liệu Cá Nhân được cung cấp cho HSBC.

6. Tôi xác nhận và hiểu rằng trong trường hợp có bất kỳ thay đổi nào đối với sự đồng ý của tôi, tôi sẽ yêu cầu bằng văn bản theo mẫu quy định có sẵn tại các chi nhánh của HSBC hoặc các kênh khác được cung cấp trong Thông Báo Bảo Mật của HSBC. Tôi hiểu rằng nếu tôi thay đổi sự đồng ý của mình vì bất kỳ mục đích nào và tùy thuộc vào tính chất yêu cầu của tôi, HSBC có thể không tiếp tục cung cấp Sản Phẩm và/hoặc Dịch Vụ cho tôi.