EN
Chọn Thẻ  
Thẻ Live+
Thẻ Bạch Kim Cashback
Thẻ Chuẩn LiveFree
Thẻ TravelOne

Thêm hoàn tiền, thêm tận hưởng!

Thẻ Tín Dụng HSBC Live+
Hoàn tiền đến 8% khi chi tiêu trực tuyến và tại cửa hàng cho ẩm thực, mua sắm và giải trí(*)

Chọn và đăng ký Thẻ Tín Dụng HSBC phù hợp nhất với bạn

Phù hợp cho ẩm thực, mua sắm và giải trí

Thẻ Tín Dụng HSBC Live+

Phù hợp cho ẩm thực, mua sắm và giải trí

Thẻ Tín Dụng HSBC Live+

Tính năng nổi bật
 • Giảm giá từ 15% tại hơn 200 nhà hàng khu vực Châu Á trong chương trình Ẩm Thực Live+
 • Hoàn tiền đến 8% cho chi tiêu ăn uống và mua sắm (tối đa 200.000 VND/ tháng)
 • Hoàn không giới hạn 1% cho chi tiêu giải trí
 • Hoàn không giới hạn 0,3% tất cả chi tiêu khác
 • Trả góp 0% lãi suất
 • Miễn lãi đến 55 ngày
 • Hạn mức đến 1 tỷ VND
 • Phí phát hành (năm đầu): 800.000 VND
 • Phí thường niên (từ năm thứ 2): 800.000 VND
Mở Thẻ Ngay
Ưu đãi mở thẻ
Miễn phí phát hành 800.000 VND cho thẻ chính; và
Hoàn đến 2.000.000 VND khi thỏa điều kiện chi tiêu (*); và
Hoàn thêm 200.000 VND khi tải và bật tính năng nhận Thông Báo trên Ứng Dụng HSBC Việt Nam (*)
(*) Điều khoản và điều kiện áp dụng
Điều kiện mở thẻ tín dụng HSBC
Cách thức mở thẻ trực tuyến
Đầy đủ thông tin về Thẻ HSBC Live+
Phù hợp cho mua sắm tại siêu thị

Thẻ Tín Dụng HSBC Visa Bạch Kim Cash Back

Phù hợp cho mua sắm tại siêu thị

Thẻ Tín Dụng HSBC Visa Bạch Kim Cash Back

Tính năng nổi bật
 • Hoàn tiền đến 8%/tháng cho chi tiêu tại siêu thị và cửa hàng bách hóa
 • Hoàn tiền 1%/tháng không giới hạn cho thanh toán học phí và phí bảo hiểm
 • Hoàn tiền 0,3%/tháng không giới hạn cho mọi chi tiêu khác
 • Trả góp 0% lãi suất
 • Miễn lãi đến 55 ngày
 • Hạn mức đến 1 tỷ VND
 • Phí phát hành (năm đầu): 800.000 VND
 • Phí thường niên (từ năm thứ 2): 800.000 VND
Mở Thẻ Ngay
Ưu đãi mở thẻ
Miễn phí phát hành 800.000 VND cho thẻ chính; và,
Hoàn 1.000.000 VND khi thỏa điều kiện chi tiêu; và,
Hoàn thêm 200.000 VND khi tải và bật tính năng nhận Thông Báo trên Ứng Dụng HSBC Việt Nam
(*) Điều khoản và điều kiện áp dụng
Điều kiện mở thẻ tín dụng HSBC
Cách thức mở thẻ trực tuyến
Đầy đủ thông tin về Thẻ HSBC Cash Back
Phù hợp cho Gen Z

Thẻ Tín Dụng HSBC Visa Chuẩn LiveFree

Phù hợp cho Gen Z

Thẻ Tín Dụng HSBC Visa Chuẩn LiveFree

Tính năng nổi bật
 • Trả góp 0% lãi suất, 0% phí chuyển đổi tại các đối tác của HSBC
 • Trả góp 0% lãi suất, phí chuyển đổi chỉ từ 1,49% cho chi tiêu từ 2 triệu VND tại bất cứ thương hiệu bạn chọn khác
 • Miễn lãi đến 55 ngày
 • Hạn mức đến 60 triệu VND
 • Phí phát hành (năm đầu): 350.000 VND
 • Phí thường niên (từ năm thứ 2): 350.000 VND
Mở Thẻ Ngay
Ưu đãi
Miễn phí phát hành thẻ và phí thường niên 350.000 VND khi thỏa điều kiện chi tiêu
(*) Điều khoản và điều kiện áp dụng
Điều kiện mở thẻ tín dụng HSBC
Cách thức mở thẻ trực tuyến
Đầy đủ thông tin về Thẻ HSBC LiveFree
Phù hợp cho người yêu thích du lịch

Thẻ Tín Dụng HSBC Mastercard TravelOne

Phù hợp cho người yêu thích du lịch

Thẻ Tín Dụng HSBC Mastercard TravelOne

Tính năng nổi bật
 • Tích lũy 3x điểm thưởng cho các Giao Dịch Quốc Tế, 2x cho Giao Dịch Du Lịch Nội Địa, 1x cho mọi giao dịch khác
 • Quy đổi điểm thưởng tức thì sang dặm bay và điểm khách sạn
 • Giảm 12% không giới hạn tại Agoda
 • Tặng 4 lần/năm Be Car ra sân bay
 • Tặng 4 lần/năm phòng chờ sân bay toàn thế giới
 • Chỉ 1,99% phí quản lý giao dịch nước ngoài
 • Bảo hiểm du lịch đến 11,5 tỷ VND
 • Hạn mức đến 1 tỷ VND
 • Phí phát hành (năm đầu): 1.500.000 VND
 • Phí thường niên (từ năm thứ 2): 1.500.000 VND
Mở Thẻ Ngay
Ưu đãi mở thẻ
Miễn phí phát hành 1.500.000 VND cho thẻ chính; và,
Hoàn 2.000.000 VND khi thỏa điều kiện chi tiêu (*)
Hoàn thêm 200.000 VND khi tải và bật tính năng nhận Thông Báo trên Ứng Dụng HSBC Việt Nam
(*) Điều khoản và điều kiện áp dụng
Điều kiện mở thẻ tín dụng HSBC
Cách thức mở thẻ trực tuyến
Đầy đủ thông tin về Thẻ HSBC TravelOne

Điều kiện mở Thẻ Tín Dụng HSBC 

Điều kiện chung

Thu nhập tối thiểu hàng tháng chuyển khoản từ tài khoản công ty
Thẻ Tín Dụng HSBC Visa Signature Live+:
Thẻ Tín Dụng HSBC Visa Bạch Kim Cashback:
Thẻ Tín Dụng HSBC Visa Chuẩn LiveFree:
Thẻ Tín Dụng HSBC Mastercard TravelOne:

Tận hưởng ưu đãi khác khi sử dụng thẻ tín dụng HSBC